DATALEK Medworq

In juni 2022 is Huisartsen Utrecht Stad (HUS) door journalisten van Follow the Money op de hoogte gebracht van een datalek door een ex-medewerker van dataverwerker Medworq.

Medworq is een databedrijf dat onder andere informatiesystemen en ICT-oplossingen ontwikkelt voor de gezondheidszorg. Veel huisartspraktijken gebruiken dergelijke systemen voor het kunnen contracteren van bepaalde vormen van zorg, bijvoorbeeld chronische zorg door praktijkondersteuners, en het verzamelen van data over die zorg. Het datalek schijnt vooralsnog betrekking te hebben op data van zeker 35 huisartsenpraktijken in heel Nederland.

Praktijk de Dichter is door de HUS geïnformeerd dat de vorige praktijk van dokter Ruijs (Praktijkcentrum de Greev) is genoemd in het kader van dit datalek bij Medworq. Er zijn patienten van de Greev meegegaan naar de Dichter. Het zou gaan om data uit 2014. De vorige praktijk werkt sinds 2015 niet meer met Medworq. Wij hebben zelf niet feitelijk kunnen vaststellen of gegevens van de vorige praktijk daadwerkelijk onderdeel zij geweest van dit datalek. We weten ook niet om welke data het zou gaan.

Voor zover we hebben begrepen is er tot dusver geen misbruik gemaakt van de gelekte gegevens. Wij hebben tevens begrepen dat de kans op misbruik in de toekomst nagenoeg is afgesloten.

Praktijk de Dichter heeft net als de overige betreffende praktijken melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Medworq heeft gemeld dat zij tegen de ex-medewerker aangifte heeft gedaan en dat vervolging is ingesteld door het Openbaar Ministerie.

In praktijk de Dichter is vanaf de aanvang de keuze gemaakt dat dergelijke gegevens niet verzameld worden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van HUS: https://huisartsenutrechtstad.nl/datalek-bij-medworq/

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met HUS, via telefoon nummer 06-45181018.